Οικονομικά Στοιχεία

1) επωνυμία ( MARKOS LEATHER P.C.)
2) ύψος εταιρικού κεφαλαίου (45.000,00€)
3) συνολικό ποσό εγγυητικών εισφορών του άρθρου 79 (0,00 €)
4) αριθμός ΓΕΜΗ (038835305000)
5) Διεύθυνση έδρας ( Λαγκαδά 361 , Σταυρούπολη – Θεσσαλονίκη)
6) αναφορά εάν η εταιρία είναι υπό εκκαθάριση (όχι)
7) ονοματεπώνυμα εταίρων ( α) Μάρκος Ι. Θεόδωρος και β) Μάρκου Ι. Αικατερίνη)
8) διευθύνσεις των εταίρων ( Μάρκος Θεόδωρος : Λαγυνά , Θεσσαλονίκη και Μάρκου Αικατερίνη : Ωραιόκαστρο , Θεσσαλονίκη)
9) αναφορά της κατηγορίας εισφορών του κάθε εταίρου ( κεφαλαιακές)
10) ονοματεπώνυμο διαχειριστή (Μάρκος Ι. Θεόδωρος)